Hvad er datasikkerhed?

Datasikkerhed er en betegnelse for de foranstaltninger, der tages for at beskytte data mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller sletning. Det kan dække over alt fra tekniske foranstaltninger som kryptering og adgangskontrol til organisatoriske foranstaltninger som politikker og procedurer, der sikrer, at data håndteres på en sikker måde.

Målet med datasikkerhed er at beskytte data mod at blive kompromitteret eller misbrugt, så de fortsat kan anvendes til de formål, de er blevet indsamlet til. Det kan f.eks. være at sikre, at personfølsomme oplysninger ikke bliver videregivet til uvedkommende, eller at kritisk forretningsdata ikke bliver ændret eller slettet.

Der findes en række forskellige metoder og teknologier, der kan bruges til at sikre data, og det er vigtigt at vælge de metoder, der passer bedst til den enkelte organisation og deres specifikke behov. Det kan f.eks. være kryptering, adgangskontrol, backup og gendannelse, og sikkerhedssoftware. Det er også vigtigt at have en solid sikkerhedspolitik, der beskriver, hvordan data skal håndteres og beskyttes i organisationen.

Misforståelser omkring datasikkerhed

Der findes en række misforståelser omkring datasikkerhed, her er nogle af de mest almindelige:

  1. “Min virksomhed er for lille til at blive mål for en sikkerhedshændelse”: Selv om man måske tror, at ens virksomhed er for lille til at være interessant for f.eks. en hacker, er dette ikke altid tilfældet. Alle organisationer, uanset størrelse, kan være mål for sikkerhedshændelser, og derfor er det vigtigt at have en solid sikkerhedsstrategi, der beskytter data.
  2. “Sikkerhed er for dyrt”: Det kan være fristende at se bort fra sikkerhedsforanstaltninger, fordi de kan være dyrt at implementere. Men i virkeligheden kan utilstrækkelig datasikkerhed have alvorlige og dyre konsekvenser, f.eks. i form af regulatoriske sanktioner, tab af kunder eller omdømmeskader. Derfor er det ofte billigere at investere i sikkerhed på forhånd end at skulle håndtere konsekvenserne af en sikkerhedshændelse.
  3. “Sikkerhed er kun noget, der vedrører teknologi”: Mange mennesker tror, at sikkerhed kun handler om teknologi, f.eks. sikkerhedssoftware og kryptering. Men i virkeligheden spiller organisatoriske foranstaltninger, f.eks. sikkerhedspolitikker og procedurer, også en vigtig rolle i at sikre data.
  4. “Sikkerhed er én gang indstilling”: Det er ikke nok at implementere sikkerhedsforanstaltninger én gang og så glemme dem. I takt med at teknologien og truslerne mod sikkerheden udvikler sig, er det vigtigt at løbende revidere og opdatere sin sikkerhedsstrategi.
  5. “Sikkerhed er noget, der kun vedrører IT-afdelingen”: Selv om IT-afdelingen har en vigtig rolle i at sikre data, er sikkerhed noget, der vedrører hele organisationen. Derfor bør der være fokus på at uddanne medarbejderne om sikkerhed og på at involvere dem i sikkerhedsbeslutninger.

Hvorfor datasikkerhed er vigtigt

Datasikkerhed er vigtig, fordi data ofte indeholder følsomme eller kritisk vigtige oplysninger, der kan blive misbrugt eller ødelagt, hvis de ikke beskyttes ordentligt. Dette kan få alvorlige konsekvenser for både den enkelte person eller virksomhed, der ejer dataene, samt for de personer eller organisationer, de er indsamlet om.

Konsekvenserne ved utilstrækkelig datasikkerhed kan f.eks. være:

  • Datatab: Hvis data bliver slettet eller går tabt på grund af f.eks. et hardwarefejl eller en virus, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte person eller virksomhed, der ejer dataene.
  • Dataintrusion: Hvis data bliver kompromitteret af f.eks. en hacker, kan de uvedkommende få adgang til følsomme eller kritisk vigtige oplysninger, der kan blive misbrugt eller videregivet til uvedkommende. Dette kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte person eller virksomhed, der ejer dataene, samt for de personer eller organisationer, de er indsamlet om.
  • Regulatoriske sanktioner: I visse tilfælde kan utilstrækkelig datasikkerhed føre til regulatoriske sanktioner, f.eks. bøder eller påbud om at forbedre sikkerheden. Dette kan have økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser for den pågældende virksomhed.

Derfor er det vigtigt at have en solid sikkerhedsstrategi, der beskytter data mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller sletning, og at denne strategi løbende revideres og opdateres i takt med de ændringer, der sker i teknologien og truslerne mod sikkerheden.