Hvad står IT for?

IT står for Information Technology, som på dansk kan oversættes til “informations- og kommunikationsteknologi”. IT dækker over de teknologier, der anvendes til at opbevare, bearbejde, transmitteres og præsentere information, herunder computerteknologi, software, netværk, databaser og informationsteknologi-infrastruktur.

IT spiller en stadigt større rolle i vores hverdag og i mange organisationer, og det er en vigtig faktor for at kunne udnytte de muligheder, der følger med den digitale transformation. IT anvendes f.eks. til at opbevare og bearbejde data, til at kommunikere med andre, til at få adgang til information og til at automatisere forretningsprocesser.